Thalén i Härnösand....

by anti 21. februari 2015 12:35

Lorens (då som Lars Andersson Thalén) och hans bröder, Anders Andersson Thalén och Isac Andersson Thalén var som tidigare nämnts i Härnösand i början på 1800-talet. Isac och Anders blir kvar när Lorens flyttar därifrån och deras vidare öden blir nästa steg i forskningen i släkten Thalén.

Denna blogg kommer också att avslutas och flyttas till en annan plats och plattform (Wordpress) som är mer lättarbetad. 

När det är gjort kommer en länk till nya bloggen att läggas in här.

 

Tags:

Komplettering och avslutning

by anti 17. februari 2015 13:36

När Lars (Lorens) Thalén dör endast 44 år gammal är hans äldsta barn, min farfars far, David endast 11 år gammal. David går i lära hos kopparslagare Christian Englund och enligt husförhörslängden vistas han där åtminstone 1840-1841. 1841 i juli dör modern, Anna Stina Persdotter, endast 49 år gammal. David och hans yngre syskon är nu föräldralösa och 1843 har David återvänt och lever nu med sina syskon och med titeln kopparslagargesäll. Äldsta systern, Anna Christina har då redan lämnat Umeå och flyttat till Härnösand enligt utflyttningsintyg 1840-09-18. David blir kvar i Umeå hela sitt liv, verksam som kopparslagare, men två av hans bröder och en utomäktenskaplig son är verksamma i kvarteret Sporren i Stockholm.


Pehr Anton Thalén,

född 1826 och Davids äldste bror flyttar i september 1845 till Sundsvall och går i lära hos kopparslagare A Höjer. Ett år senare, i september 1846, återvänder han till Umeå och blir där några månader innan han i maj 1847 noteras som inflyttad i kvarteret Sporren i Klara församling, som gesäll hos kopparslagare D. Lindskog. Han förblir ogift, verksam i Stockholm, och när han vid 49 års ålder dör tituleras han fabrikör. Som dödsorsak anges slagattack på ångbåten Sofia och ligger begraven på Norra Begravningsplatsen Solna. (se inlägg från 9. oktober 2012 )


Isac Henry Conrad Thalén,

född 1831 och Davids yngste bror lämnar Umeå 1850 och flyttar även han in som gesäll hos kopparslagare Lindskog i Stockholm. Där blir han kvar i fem år och i december 1855 flyttar han tillbaka till Västerbotten, till Skellefteå där han är verksam som kopparslagare. Han förblir ogift och dör relativt ung, 1870, endast 39 år gammal.


Carl Ludvig Thalén,

född 1860, var född utom äktenskapet. Modern, postiljon Bjurströms dotter Lovisa var 24 år när Carl föddes och fick sedermera också en dotter utom äktenskap, Georgina född 1863. Carl Ludvig blev enligt husförhörslängden "erkänd som äkta och arvinge av kopparslagare David Thalén". Från 1875 återfinns han också skriven på sin fars adress. 1881 lämnar han Umeå och flyttar till Stockholm, kvarter Sporren, förblir ogift och dör 1901 av lungtuberkulos 39 år gammal. I registret över Sveriges Befolkning från 1900 har han titeln fabrikör, kanske övertog han sin farbror, Pehr Antons verksamhet vid dennes död 1885. Han är begravd i samma grav som denne.


Om antagandet att Lorens Thalén under sin lärlingstid bott och varit verksam i kvarteret Sporren i Klara församling, Stockholm, blir det totalt fem Thalénare som varit verksamma där. Förutom Lorens hans brorson Anders, sönerna Pehr Anton och Isac Henry Conrad samt sonsonen Carl Ludvig. 

 

Tags:

Återstår av kopparslagarna

by anti 15. maj 2013 10:47

på Sporren Per Anton Thalén,  Isac Henric Conrad Thalén samt Carl Ludvig Thalén.

Deras levnadsöden åtekommer jag till i höst, nu blir det sommar och segling för hela slanten!

Tags:

Tiden i Stockholm

by anti 18. januari 2013 11:17

för Anders Carlsson Thalén med familj.

 

 När han gifter sig flyttar paret till Kungsholmen men snart åter till Klara, till kvarteret Lagerbladsträdet, Norra Kyrkogatan. Här bor hustrun, barnen föds och man har också några fosterbarn under tiden, men..Anders själv är en del av tiden skriven på fastigheten Sporren. Om de var särbos eller det fanns andra skäl till det framgår inte men när Anders 1883 flyttar till Hornstullsgatan på Söder gör han det ensam. Hustrun och något barn flyttar samtidigt till annan adress i norra Stockholm.

Länk  till Anders Carlsson Thalén.

Tags:

Anders (Carlsson) Thalén,

by anti 3. januari 2013 11:09

 

min namne, blir näste Thalénare på Sporren.

Hans far, Carl Andersson (f.1779), var näst äldste son till Häradsdomare Anders Pehrsson (min farfars farfars far) i Västerhiske och äldre bror till Lars Andersson Thalén, eller som han senare kom att kalla sig, Lorens Thalén.

När Anders föds får han bl.a. Lorens som fadder och eftersom familjen Carl Andersson verkar ha levt ett stökigt liv (som jag får återkomma till) kan det vara anledningen till att Anders endast nio år gammal lämnar familjen och i stället bor hos Lorens med familj i Umeå Stad.

Här blir han i tio år, fram till 1830, och det är också under denna tid han börjar kalla sig Anders Carlsson Thalén.

1832, i augusti noteras han, närmast kommande från Härnösand, inflyttad till Klara församling i Stockholm, som kopparslagargesäll hos kopparslagare Lindskog i kvarteret Sporren.

Omkring 1837 gifter han sig med Anna Gustava Bong och paret kommer att få sex barn under de närmaste 20 åren.

Familjen flyttar genom åren runt och är bosatta på olika adresser i Stockholm och Anders är inte alltid skriven på samma adress som sin hustru och deras barn.

Gustava uppges ha ett s.k. nålstols-tillstånd, d.v.s tillstånd att utbjuda varor på öppet torg som kramhandlare som idkar försäljning av smärre handelsvaror.

 

Tags:

Kopparslagare David Lindskog

by anti 26. december 2012 15:01

 

är en person som verkar ha haft betydelse för de Thalénare som hamnar i Stockholm och i kvarteret Sporren.

David föds 1796-11-22 i Klara och föräldrar är kopparslagare David Lindskog och hans hustru Appolonia Maria Lind. David övertar sin fars kopparslageri i kvarteret Sporren, han förblir ogift men ingår sedermera partnerskap med en av sina gesäller, C.J. Ketscher.


När Lars Andersson Thaléns första barn föds, min farfars far David, återfinns bland faddrarna kopparslagare David Lindskog, Stockholm.

 

De måste ha varit goda vänner, David Lindskog i Stockholm och Lars Andersson Thalén i Umeå då Lars förstfödda dels döptes till David och dels fick David Lindskog till fadder. Men hur lärde de känna varandra?

Lars lämnade sannolikt sin gesällplats i Sundsvall 1810 och först 1815 återkommer han till Umeå och den enda rimliga förklaringen är att han tillbringat dessa fem år i Stockholm och då förmodligen som gesäll i Davids fars kopparslageri i kvarteret Sporren i Klara församling.

Det skulle kunna finnas ett antal kyrkoböcker som bekräftade detta, men av någon underlig anledning så saknas just de, som

utflyttningslängd för Gustav Adolf S-vall för år 1810,

inflyttningslängd för Umeå Stad för år 1815

husförhörslängder för Klara församling 1811-1815

in- och utflyttningslängder för Klara församling 1810-1815

 

så, tyvärr får det stanna vid ett antagande, möjligheten finns naturligtvis att de båda varit gesäller hos en annan kopparslagare och lärt känna varandra där, men det mest sannolika är väl att David fick sin utbildning och gesälltid i sin fars kopparslageri.

 

Denna David Lindskogs betydelse för Thaléns i Umeå kommer att visa sig på fler sätt i framtiden........

Tags:

Kopparslagarna...fortsättning

by anti 10. november 2012 11:03

 

Så, var har Lars Andersson fått sin gesälltid och tillbringat de drygt tio år som går innan han återvänder till Umeå. Om han nu lämnar Härnösand ganska snart efter att ha kommit dit borde Sundsvall, möjligtvis Gävle, vara ett rimligt antagande. Sundsvall Gustav Adolf församling saknar också tyvärr in-och utflyttningslängder för den aktuella tiden så enda möjligheten att kontrollera detta blir att gå igenom samtliga sidor i husförhörslängderna. I husförhörslängden för perioden 1813-1824 kan jag inte hitta honom, men...i längden för perioden 1803-1813 dyker han upp, som gesäll hos kopparslagare Johan Lundgren i kyrkoroten nr 11.

 

i högerkanten av sidan står följande noterat

 

 

Orten Härnösand och en notering om en flyttattest från 20/9 1810 och riktigt på det klara med vad det står för blir jag inte, kan det vara att han kom från Härnösand med attest 1810, eller att han kom från Härnösand och flyttade vidare 1810, eller att han 1810 flyttade till Härnösand.

Eftersom han inte finns i Sundsvall i nästföljande husförhörslängd, 1813-1824, tror jag att noteringarna gäller att han nämast kom från Härnösand och flyttade vidare 1810.

Men vart...., det är forftfarande 5 år kvar tills han flyttar till Umeå...

fortsättning följer.....

 

 

Tags:

Kopparslagarna, från början...

by anti 5. november 2012 09:31

 

Lars Andersson, son till Anders Persson och min farfars farfar är den förste kopparslagaren i släkten Thalén. Han föddes 1788 i Innertavle dit hans farfar, Pehr Andersson, kommit från Värmland i början på 1700-talet. Familjen flyttar sedermera via Sörfors till Västerhiske omkring 1803 och vid denna tidpunkt, endast omkring 15 år gammal, flyttar Lars till Härnösand tillsammans med sin två år äldre bror Isac. Redan några år tidigare har en ännu äldre broder, Anders Andersson f. 1781 flyttat till Härnösand och där tagit sig namnet Thalén. Så gör också Isac och Lars och omkring 1805 återfinns de tre bröderna i en husförhörslängd i Härnösands Domkyrkoförsamling som

Anders Andersson Thalén, Isac Andersson Thalén och Lars Andersson Thalén.

Anders och Isac blir kvar i Härnösand medan Lars beger sig vidare, och jag har ännu inte lyckats finna ut vart han tar vägen. Inga utflyttningslängder finns tillgängliga för Härnösands Domkyrkoförsamling för den aktuella tiden och det finns ingen notering i husförhörslängden om vart han tar vägen. Det finns ett intressant spår men varje försök att få det bekräftat har hitills stupat på att kyrkböcker saknats för just det jag letat efter.....

Så här ser det ut:

 

Nästa gång Lars Andersson Thalén dyker upp så vitt jag funnit är när han återkommer till Umeå och flyttar in i staden 1815. Nu är han kopparslagare och enligt en notering i husförhörslängden skall det finnas ett inflyttningsbevis, Nr 4 år 1815. Tyvärr finns inte in-och utflyttningslängder för denna tid bevarade för Umeå stadsförsamling, där skulle annars med all sannolikhet ha funnits en anteckning om var han närmast kom från. Någonstans har han utbildat sig till kopparslagare, han måste ha varit gesäll hos någon kopparslagare i flera år eftersom det var så man fick sin yrkesutbildning på den tiden. Att det inte är i Härnösand är jag säker på och också fått bekräftat av en släktforskare som kan Härnösand utan och innan för denna tid.

 

 

fortsättning följer.....

 

Tags:

Kopparslagarna i kvarteret Sporren, Stockholm

by anti 9. oktober 2012 18:31

Av en tillfällighet fick jag upp spåret på P A Thalén, begraven 1885 på norra kyrkogården i Solna. Det är en yngre bror till min farfars far, född 1826 i Umeå. Som 19-åring tillbringade han ett år i Sundsvall som kopparslagargesäll, återvände till Umeå där han blev kvar ett år innan han flyttade till Stockholm. Han dog av "slagattack på ångbåten Drottning Sofia" 1885 och hade vid den tiden titeln fabrikör, var ogift och bosatt på Drottninggatan 54 i Klara församling med fastighetsbeteckningen Sporren No 7.

Nu har jag letat runt i böckerna, framåt och bakåt och det visar sig att kvarteret härbärgerat en Thalénsk enklav under 1800-talet, och flertalet har varit kopparslagare.

Förutom Per Anton Thalén som kom som kopparslagargesäll i slutet av 1840-talet har där verkat hans kusin, en av Carl Anderssons tvillingsöner, Anders Carlsson Thalén f. 1811, Per Antons bror, Isac Henric Conrad Thalén, f. 1831 samt hans brorson, född utom äktenskap, Carl Ludvig Thalén f. 1860.

Nu skall jag närmast försöka få fram så mycket uppgifter som möjligt om dessa kopparslagare och deras livsöden.. 

 

 

Tags:

Systern Maria Jonsdotter

by anti 25. mars 2012 12:33

föder 1764 oäkta dottern Catrina. Bland faddrarna finns Soldaten Jacob Strahlman med hustru (Segrid) samt även pigan Ingeborg Jonsdotter från Ansmark. Ingeborg är Marias syster liksom Segrid.

 

I Umeå Tingslags Häradsrätt, 1764-07-15 kan man läsa följande:

Lägersmål

Kvinnspersonen Maria Jonsdotter ifrån Ansmark, nu vistande i Teg. Förlidet år varit i tjänst hos fältskärgesäll … och blivit bekant med kusken Johan Westerberg som tjänt hos högvälborne landshövdingen Ehrensvan. Lägrad under äktenskapslöfte. Än levande barn fött Matsmässotid innevarande år. Westerberg nu till Stockholm avrest.

Tags:

Powered by BlogEngine.NET 1.5.0.7
Theme by Mads Kristensen 

Aktiv igen!

huvudsakligen i Lena socken, Uppsala och fastigheten Lena Husby no 1.

 

 

Länk till mina anor,

och länk till Gunnels anor.

 

 

 2015-01-17

kalender

<<  oktober 2022  >>
tiontofr
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

View posts in large calendar